Torsdag den 17. august 2023 - Olgerdiget - MC Graasten - ta' en tur med os!

Ta' på tur med os - vi mødes på Torvet i Gråsten torsdage kl. 19.00
(fra september dog kl. 18.30)
Ta' på tur med os - vi mødes kl. 19 på Torvet i Gråsten
Gå til indhold

Torsdag den 17. august 2023 - Olgerdiget

Program tidligere år > 2023 Program
Afgang fra Torvet kl. 19.00

Da der ikke var så langt til Olgerdiget kørte vi en længere tur over Felstedskov, Aabenraa, Hjelmrode, Sønderskov, Årup, Røllum, forbi Uge Golfbane, Bjerndrup til Olgerdiget.
Det var spændende at se diget og hvad man havde været i stand til på det tidspunkt fordi Angelerne var bange for Over Jerstal stammerne.
Hjemad mod Bente Kiosk i Sønderhav over Tinglev, Sofiedal, Pluskær, Kolonisthuse, Padborg, Smedeby til Sønderhav, hvor vi købte is, pølser m.v.

8 MC - 8 personer - 96 km

Olgerdiget eller også Olmerdiget ligger syd for Tinglev.
For enden af Olmersvej findes en forsvarsvold fra jernalderen, hvoraf et lille stykke for nylig er blevet genskabt.
Arkæologiske undersøgelser har påvist, at anlægget starter ved Geljå, fortsætter øst om Tinglev og Uge og kan følges frem til Urnehoved ved Hærvejen – over en strækning på 11,6 km.  Undersøgelserne har også vist, at Olgerdiget består af et varierende antal palisaderækker, som over større strækninger er suppleret med en voldgrav og formentlig også en vold. Der er fundet velbevarede egestolper, som har muliggjort en præcis datering. De viser at Olgerdiget har tre byggefaser. De ældste dele er dateret til år 31 e. Kr. , den mellemste fase til år 51 e. Kr og endelig den yngste til år 90/91 e.Kr.

På dette tidspunkt var Jylland delt i forskellige stammeområder og forsvarsvolden er bygget som et led i stridigheder de forskellige stammer imellem (Angeln og OverJerstal stammer).
Læs mere her - klik her eller se youtube nedenfor.
Tilbage til indhold